Projekttid: 2011-2014

Visit Västernorrland är en kunskapssatsning för att utveckla besöksnäringen i länet. Vår verksamhet drivs som ett projektet finansierat av Landstinget, Länsstyrelsen, Kommunförbundet och Västernorrlands sju kommuner. Ägare av projektet är Kommunförbundet Västernorrland.

Projektet har till syfte att vara en kunskapssatsning för att utveckla besöksnäringen i länet, och arbetar tillsammans med besöksnäringens organisationer och de två destinationsnaven för att stärka turismen i Västernorrland.

Projektet ska också ansvara för kontakter med branschföretag och organisationer både inom och utanför landet och ska dessutom verka som remissinstans. Visit Västernorrland ska också stå för en gemensam kontakt med press och media vid presentationer av det turistiska värdskapet för Västernorrland som besöksmål.

 

 

Läs mer på projektwebben: Visit Västernorrland

 

Tagged with →  
Share →