Vad är turistsamordning när det verkligen gäller? Är det processen eller resultatet som är viktigast?

Med Rätt resurser

Dina faktiska resurser som samordnare av turism, omfattar egentligen hela spektrat av faktorer som finns att tillgå för att bygga och säkerställa bra turism.  Här hittar du naturmiljöer, kulturmiljöer, infrastruktur, turistföretag, andra typer av serviceföretag, organisationer, myndigheter, politiker, eget kapital, arbetstid, EU-medel……

…inför Rätt besökare

Vad är Rätt besökare?  Den som som verkar gilla vårt utbud mest, den som har mest pengar att spendera, den som ”brukar” komma, de turistföretagen helst vill ha hit, den som är lättast att få hit, den som är billigast att få hit?

Läs mer om besökarna här: Marknaden – Omvärld & trender –

…få Rätt aktörer

Vilka aktörer är det egentligen vi behöver? Tar du vad du har eller plockar du russinen? Går det att vara snäll med alla eller ska man toppa laget?

…att i Rätt tid och på samma gång….

Det handlar om att få inblandade aktörer att koordinerat  leverera i rätt tid. Satsar vi på franska och tyska semesterfirare så går det inte att själv ta semester i augusti.

…göra Rätt saker

Ska vi toppa erbjudandet eller ska vi ge allt till alla???

…på Rätt sätt!

Vem avgör vad som är rätt? du, företagen, politiken eller kanske kunden??

Tagged with →  
Share →