Tillväxttakten i turistnäringen har dämpats och prognosen för den totala omsättningen år 2020 skrivs ned från fjolårets 515 miljarder till 451 miljarder. Trendanalysen påvisar de utmaningar och möjligheter som kan påverka tillväxttakten för att nå vision 2020 om 500 miljarder i omsättning. Utmärkande i årets analys är att de svenska resenärerna beräknas stå för den största omsättningsökningen år 2020. Trendanalysen tas fram inom ramen för TRIP Turistnäringens Utvecklingscenter.

Ta hem hela analysen här: Turistnäringens Trendanalys 2012

Tagged with →  
Share →