Film- och litteraturturism är en liten, men stadigt växande gren bland svenska turistföretag.  Begreppet står för den turism som uppkommer när resande väljer resmål utifrån en film eller en bok. Resor i bokens- och filmens fotspår har turister dock gjort länge, men det är först nu som näringen börjat vakna och komma med prissatta och bokningsbara upplevelser.

Idag räcker det inte med att se våra hjältar och favoritprogram på TV eller på bio. Nu vill vi även se och uppleva den filmade miljö på plats.

Med företagarögon är en bok eller film som lyfter fram en plats, i själva verket en virtuell broschyr, vars effekt i bokningar och affärer, vida mer kostnadseffektivt än påkostade och storskalig reklamkampanjer. Dessutom ger en film/bok läsaren en relation och ett djup till platser och miljöer som en regelrätt reklamkampanj aldrig kommer i närheten av.

Att film och litteratur har genomslagskraft på olika sätt finns det flera tydliga bevis för.  Ingemar Bergmans omtalade filmer från 1950-60talet kom att sätta sina står på både Fårö och föreställningen om den svenska synden. Detsamma gäller för Wallanders Ystad, Emil i Lönnebergas Småland, Saltkråkan för Stockholms skärgård och Arns Västergötland. Senast i raden är Stieg Larssons Millennium-böcker som senare blev film.

Film och litteratur som dragare inom turism är bara del i en större tematisk trend där mat, hantverk, historia, sport och annat är en direkt bidragande orsak till valet av resmål.

Det är främst filmer med eskapistiska äventyr och romanser som inspirerar till resande. Detta vittnar om inte annat både äventyrstriologin Sagan om Ringen och den romantiska filmen Broarna vid Madison county.

 Vad är det som drar intresse?

Här finns det säkert lika många skäl som det finns besökare. Men ska vi titta på några förenande faktorer som kan tänkas öka intresset för att besöka en plats som varit med vid en filminspelning så kan det sammanfattas som;
– Det bör finnas en koppling mellan platsen och handlingen i filmen
– Hur stor exponering platsen får i filmen
– Möjligheten att identifiera platser och hur tillgängliga dessa är
– Platsens autenticitet, attraktivitet och emotionella betydelse
– Och givetvis har filmens popularitet och tittarsiffror stor betydelse

Skrivet och publicerat om film- & litteraturturism

Länder som hunnit längre när det gäller att kommersialisera litterär turism är bla England med bla William Shakespeare och Nya Zeeland med inspelningsplatserna för Sagan om ringen

Tidningen Nya Affärer skriver om Milleniumfilmernas marknadsvärde för näring och turism i artikeln – Millenniumsuccé för Stockholm – 2011/04.

Vad Inga Lindström-filmerna gör för Stockholm, Sörmland och Nyköping 2011 – en matnyttig rapport om de regionalekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholm, Sörmland och Nyköping i de tyska Inga Lindström-filmerna.

Millenniumrapporten 2011 visar på de ekonomiska effekter och exponeringsvärdet av Stockholmsregionen i de svenska Millenniumfilmerna.

Movies That Created A Tourism Boom – bra sida om platser som exponerats i framgångsrika filmer.

Tidningen Fokus (2010/26) har en givande artikel i ämnet. Läs den här – ”Hos Torgnys farmor”.

Filmturism i fokus? – kartläggning av filmens påverkan på destinationer och dess betydelse för turismutveckling. Rapport från Turismens Utredningsinstitut.

Kan man sälja Skåne med en finsk film? – värdet av exponering av Skåne genom filmen ”De bästa av mödrar” och filmens effekter på besöksnäringen. En bra rapport från Cloudberry Communications AB

Kan man sälja Skåne med en Wallanderfilmer? – värdet av exponering av Skåne genom filmen ”Wallanderfilmer” och filmens effekter på besöksnäringen. En bra rapport från Cloudberry Communications AB

Kan man sälja Gotland med film? – värdet av exponering av Gotland i 18 filmer mellan 2003-2008. En bra rapport från Cloudberry Communications AB

På Lunds Universitet finns det en institution för Service Management, där en av inriktningarna just är Tourism, och där en av kurserna har ett moment som handlar om film.- och litteraturturism. På institutionen finns flera forskare i ämnet film- och litteraturturism. Där finns FD Carina Sjöholm (etnolog) som skrivit flera intressanta publikationer i ämnet. Carina är bla medförfattare till publikationen ”Investing in places – rethinking authenticity”. Hennes kapitel belyser turistturer i Wallanders fotspår. Läs här via Google Books – ”Murder Walks in Ystad”.

Läs även Sofia Remgards (mfl) uppsats ”Marknadsföringen av Wallanders Ystad” – 2005,  från samma institution på Lunds Universitet.

En annan intressant publikation i ämnet är Stefan Roesch´s ”The experiences of film lokation tourists” i serien Aspects of Tourism. Klicka på länken så kan du läsa den via Google Books.

I rapporten Globalisering och kultur – 2008 från Institutet för tillväxtpolitiska studier,  finns ett intressant avsnitt om filmturism som tar upp mötet mellan kultur och näring.

En rapport: Film-induced Tourism – A way to Promote New Destinations.

Läs boken Film-induced Tourism 2005, av Sue Beeton via Google Books

Den brittiska motsvarigheten till vårt Arn och Arns Rike, är filmen Braveheart och det efterföljande arbetet som följde på filmen i syfte att marknadsföra regionen. Här hittar du en akademisk rapport från Monash University, kring detta: Braveheart-ed Ned Kelly: Historic films and destination image.

Keeping up with Indiana Jones – en lysande artikel från Tri Hospitality Consulting, om filmens storslagna inverkan på turismen. Har visserligen 7-8 år på nacken men håller än


Aktörer på marknaden

Red Carpet Tours – en New Zealand-baserad turistaktör som erbjuder resor utifrån Sagan om ringen och den nya filmen The Hobbit. – The OneRing.net – en riktig fan-webb för ringenälskare.

 

 

Per Lejoneke