MÖTEN & KONFERENSER

Mötesbranschen består av konferenser, kongresser, mässor och incentive/events. Internationellt går den under beteckningen MICE, vilket betyder Meetings, Incentive, Convention and exhibition.

Meetings kan väl ses som vanliga företagsmöte eller konferens om det är av lite större omfattning. Ibland är det bara frågan om arbete med avbrott för mat, men ibland får man även in någon mindre aktivitet. Detta ofta för att få lite luft och miljöombyte för att kunna fortsätta mötet.

Incentive kan översättas som belöningsresor, vilket kort och gott betyder att företaget tar med sin personal eller sina kunder och åker iväg på ett lite mer avslappnat arrangemang. Oftast betyder det att ”lite jobb” och ”mera kul”, för att bli konkret.
Ett bra incentive-arrangemang innehåller ofta god mat, trevliga upplevelser och en skön säng. Detta för att skapa/stärka sammanhållningen i olika företagsgrupperingar och organisationer. – Detta betyder att det ofta ingår en hel del andra aktörer en ett boende.

Convention står för kongress och betyder vanligen ett regelbundet återkommande större möte som samlar folk kring ett specifikt möte. Det kan exempelvis vara en årlig tillställning för hjärtspecialister värden över, som varje år träffas någonstans i världen för att ta del av de senaste forskningsresultaten etc. Ett sådant arrangemang drar oftast flera tusen deltagare som inte sällan även tar med sina familjer som under det att kongressen pågår för sysselsätta sig på egen hand. Denna typ av arrangemang är väldigt inkomstbringande för väldigt många på en destination, och därav väldigt eftertraktade att få arrangera.

Exhibition står för mässarrangemang. Allt från en litet internt mässarrangemang till stora fack/publikmässor, typ TUR-mässan för vår egen bransch.

Framgång
För att bli framgångsrik företagare inom konferenser och möten, gäller det att även har göra en strikt segmentering av marknaden.
Vad är det jag har att erbjuda, och exakt till vem är det jag vänder mig till?
Läs mer på:
Våga välja dina kunder
Konkurrenter är guld värda

Marknadens krav
Marknaden för företags- och incentiveresor är i ständig förändring. Kostnads- och tidseffektivitet är en allt viktigare faktor för målgruppen. Det leder till kortare möten, men också större konkurrens. Målgruppen ställer dessutom tydliga krav på tillgänglighet och säkerhet. De vill ha kreativa och fungerande arrangemang och ett brett utbud av spännande kringaktiviteter. Betydelsefulla framgångsfaktorer är bland annat kvalitet, pris, tillgänglighet, god infrastruktur och kreativa program.

TravelDailyNews.com har en ständigt uppdaterad koll på internationella trender inom möten & event och MICE – läs mer på – Meetings & Events  och MICE Industry

Artiklar
Möten är inte turism – Christian Mutschlechner. Publicerad i Meetings dec 2010

Skapa uppmärksamhet med sociala medier – Thomas Dahlström. Publicerad i Meetings dec 2010

Möteskonsolidering i praktiken – Thomas Dahlström. Publicerad i Meetings okt 2010

En studie av mötets roll – Thomas Dahlström. Publicerad i Meetings maj 2010


Tips för dig som vill läsa mer om hur andra gjort och hur de tänker

Att positionera sig som mötesstad artikel ur – the Meeting Professional – Amerikanskt magasin och organisation för mötesindustrin

Skaparlust är en bra site om mötesteknik teori och praktik. Här hittar du både bra cheklistor och analysverktyg.

Här finns andra tips för bättre möten.

Företaget Teamclinic har bra tips för effektiva möten.

Här hittar du en ruggigt bra sammanställning av boktitlar på temat – Möten.

Media

Konferensvärlden är en bra tidning och en webbsite om möten och konferenser. Webbplatsen rymmer även Konferenshandboken, som är en kostnadsfri söktjänst över Sveriges konferensanläggningar, hotell och möteslokaler.

Meetings är en annan svensk tidning om och för mötesindustrin. Här hittar inledningen till tidningens trendrapport för 2009.

Ridå är en branschtidning inom event.

Kick Off är en branschtidning inom konferens och möten.

eventnews.se är en givande nyhetssite inom event.

Event & Expo är en tidning och webbplats för dig som arbetar med möten, mässor och event. Läs tidningen här.

Spabranschen – en sund investering eller en glamorös profilprodukt? -Tänkvärd analys från Spaus.

Svenska Möten är en bokningssamordnare och tidning inom möten och konferenser.

Övriga

MPI-Meeting Professionals International/ Sverige


Rapporter och forskning

Effekten av skiftningar i efterfrågan på konferensverksamhet – 2008. C-uppsats. Lunds Universitet.

Den svenska mötesindustrin – med fokus på kongresser, mässor och konferenser (incentive/event). Tillväxtverket 2006.

Möteslokaler 2004 – En kartläggning av anläggningars möteskapacitet i Sverige. Tillväxtverket 2006.

En mötesdestination ur ett upplevelseperspektiv : konceptutveckling av mötesindustrin i Luleå genom  mötesproduktion – 2007. Maria Lundgren.
Luleå Tekniska Universitet.

Professionella möten och mötesplatser 2006; forskningsrapport, Göran Andersson Södertörns Högskola

Företagsmöten & incentiveresor – en marknadsundersökning i fem europeiska länder. Syftar till att öka kunskapen om marknaderna Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien. Tillväxtverket 2006.

Per Lejoneke