Jaktturism

Jakt är en populär och växande fritidssysselsättning, med en allt bredare spridning i samhället. Dagens jägare återfinns allt oftare boende i stadsmiljö. Statslivets tilltagande stress och brisen på vardagsmotion, ses som en bidragande orsak till ett ökar intresse för jakt och friluftsliv.

När dessa jägare sedan reser till andra platser för att jaga så kallas de jaktturister.
Begreppet jaktturist betyder en person som reser bort för att i huvudsak jaga, och att denne då stannar borta minst ett dygn.

Jaktturismen är klart på frammarsch och omsätter i Sverige ca 3 miljarder kronor (2012).har på senare tid ökat. En inte obetydlig del består av utländska jägare som kommer till Sverige för att jaga.

Typ av företag inom jaktturism
De traditionella turistföretag finns boende, transport, arrangemang och mat. Inom jaktturismen finns dessutom:
• Aktörer som säljer jaktpaket och jaktarrangemang.
• Aktörer som mäklar och förmedlar försäljning åt andra företag.
• Aktörer inom guidening, eftersök eller försäljning av jaktutrustning.
• Arrangörer av jaktevent på egna marker där fokus främst är representation åt sina kunder.
• Ägare av jaktmarker som arrenderar ut jakttider och ev boende åt jaktturister,

Jaktturism som affär
Affären inom jaktturism räknas på samma sätt som andra turistgrenar, utifrån omsättning per gäst och dygn.
Jaktturism som verksamhet ger goda möjligheter till betydande förädling ut mot kund, och därmed en hög omsättning. Dock är det allt för vanligt att jägare hyr en jakträtt för en vecka direkt av markägaren, och sedan kommer i grupper med egen bil till hyrd stuga, med mat hemifrån och tar sig runt i skogen på egen hand. I detta fall är förädlingsvärdet i det närmaste noll.
Alternativet är arrangemang som innehåller allt från jakt, mat, boende till transporter.

Det räcker dock inte bara att lägga på olika kringtjänster för att nå kvalité och högt förädlingsvärde. Det gäller att arrangören har goda kunskaper om jakt och genomförande.