HUSBILSTURISM

Husbilturisterna utgör en ansenlig, och vanligen köpstark, potentiell målgrupp att fokusera för såväl den enskilde näringsidkaren som för offentliga aktörer. I Europa finns ca 1 500 000 husbilar, varav nästan 60 000 är registrerade i Sverige.

Att husbilsturismen ökar starkt märks på våra vägar, men än så länge inte alls lika tydligt på våra turistiska erbjudanden. Relativt små insatser kan här förväntas göra stor skillnad. För den som förstår att rätt hantera denna snabbt växande målgrupps behov kan vinsterna bli betydande.

Det torde rent praktiskt vara rätt lätt att tillmötesgå de grundläggande servicebehov som hänger samman med just denna typ av turism. Vad det gäller ställplatser söker de flesta husbilsturister enkla men natursköna och/eller centrumnära lägen. Vatten, tömningsmöjligheter och el är de faciliteter som framförallt efterfrågas.

Att få till en väl fungerande logistik för husbilsturismen handlar alltså till stor del om  att förändra invanda attityder i förhållandet till fenomenet som sådant – en utmaning att anta för både privata och offentliga aktörer, lokalt såväl som nationellt. Det är först när den aktuella destinationen förmår tillgodose den efterfågade grundservicen som lejonparten av den möjliga turistiska affären öppnar sig.

Utländska besökare svarar idag för var fjärde husbilsövernattning på de svenska campingplatserna. Det är rimligt att anta att såväl det totala antalet husbilsövernattningar som de utländska besökarnas andel av dessa skulle öka om fler och mer ändamålsenliga ställplatser fanns att tillgå.

Här finns alltså mycket att lära från kontinenten, där husbilsturismen i regel ses som en självklar och viktig del av det turistiska utvecklingsarbetet. Inte minst Tyskland tål att sneglas på i detta. Där erbjuds centrumnära ställplatser året om och mot en mindre avgift finns målgruppsanpassad service att tillgå vid diverse näringsställen.

Vidare förkovran

På webben rekommenderas särkilt sajten husbilsdestination.se , med nyttig och saklig information på temat, bland annat om hur man anlägger och registrerar en ställplats.

Projektet Husbilsdestination Sverige syftar till att ta fram rekommendationer och riktlinjer för att skapa nya ställplatser som uppfyller gästernas önskemål och behov. Särskilt intressant läsning är den gästundersökning man låtit genomföra bland husbilsägare.

Hos Husbilsklubben finns bland annat ett omfattande forum, med intressanta diskussioner om en mängd husbilsrelaterade frågor.

Vår husbilsblogg ges ett mycket läsvärt enskilt besökarperspektiv. Bloggens motto: ”Vi reser vart vi vill, när vi vill och stannar så länge vi vill”, kan även sägas vara en god sammanfattning av destinationernas speciella utmaningar när det gäller denna typ av turism. En annan bra blogg i ämnet är Husbilskompisar.

Riksförbundet Mobil Fritid (RMF) – en samlingsorganisation för det mobila fritidslivet som utövas med campingfordon.