Hästturism är en växande näring i Sverige!

Hästturism är en växande gren inom turismen och omfattar alltifrån att personer besöker tävlingar och shower till att de själva deltar i olika hästanknutna aktiviteter. Den vanligast förekommande grenen av hästturism i Sverige är turridning med Islandshästar.

Turridningsverksamheten som upplevelse bygger i huvudsak på mixen hästen, naturen och den sociala gemenskapen. Detta öppnar upp för ett brett deltagande oberoende av förkunskaper, förväntningar och syften. Allt ifrån tuff fältridning till mötesevent med enklare övningar med hästen som rekvisita. Ofta ställs inga direkta förkunskaper för att vara med vid enklare hästaktiviteter.

Företagen inom turridningsbranschen utgörs i huvudsak av små företag med engagerade personer som har ett gediget intresse för hästar. Av lönsamhetsskäl kompletteras turridningsaktiviteterna ofta med annan hästinriktad verksamhet. Bara turridning, är sällan tillräckligt lönsamt för att klara sig året runt. Detta är också en avgörande faktor till att dessa företag sällan har anställd personal, förutom sig själva. Vilket därigenom betyder att företagaren själv ofta tvingas lägga ner en ansenlig mängd timmar för administration och annat, istället för att vara ute och leverera intäktsbringande ridupplevelser. På så sätt står och faller ofta företagandet med företagaren själv och dess förmåga att alltid vara på topp.

Det faktum att hästföretagandet mer springer ur ett gediget intresse för hästar och mindre utifrån ett affärsperspektiv, håller den generella lönsamheten bland dessa företagare på en låg nivå.
Ett sätt att vända denna trend till mer lönsamt företagare är genom utbildningsinsatser, för att därigenom höja medvetenheten och motivationen att tänka mer affärsinriktat.

Turridningen som affär har i sig en begränsad årscykel som skiftar något mellan stad och landsbygd. Företagen närmre städerna kan ofta bedriva sin verksamhet längre under året än verksamheten på mindre orter.

De senaste 10 åren har en rad intressanta projekt genomförts och ett antal publikationer kommit ut:

Internationell hästturism. Inspiration, erfarenheter och praktiska tips från 15 länder. Lantbrukarnas Riksförbund LRF 2004.

Häst-Sverige som upplevelseindustri. Rapport om hästturism. Tillväxtverket 2003.

Hästturism på export– Anna Widstrand. Ekoturismföreningen 2008.

Program från en hästturismkonferens som ägde rum 2008 genom Ekoturismföreningen. Har visserligen redan varit men på sidan finns flera nyttiga idéer och länkar.

Kvalitetslyft svensk turism – Projektrapport – nov 2008. Skriven av Maria Källström på Sv Svenska Ekoturismföreningen.

Exempel på upplevelseprodukter inom hästturism hos Ekoturismföreningen.

Hästturismarrangörer hos Ekoturismföreningen.

Häst i hållbar utveckling – slutrapport – 2009 – Nordanstigs Kommun

Hästföretagande – från hobby via livsstil till livskraftigt företagande 2007. Margareta Ivarsson

Godkänd hästgård för turism – uppföljning av kvalitetssystemet 2006

Hästturism – en kraft i landsbygdsutvecklingen – från Vänersborgs kommun.

Vad är hästturism? – en studie av turridning på islandshästar i Sverige – uppsats 2009. Linnéuniversitetet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse hittar du här. En av stiftelsens publikationer är kommuner & hästturism som gjorts i samarbete med LRF.

Hästföretagarna är en nationell branschorganisation för näringsidkare med häst.

Projektet Tema företagsutveckling häst – 2010-2012 Halland

Häst HallandHäst SkåneHäst Gotland