Avhandling 2005. Robert Petterssons ETOUR 

Belyser utbud och efterfrågan av turism kopplat till samisk kultur och hur man utifrån samerna själva kan utveckla en positiv och bärkraftig samisk turism. 

Läs mer: Sami Tourism in Nothern Sweden – Supply, Demand and Interaction.

Tagged with →  
Share →