Projektperiod:

Projekt Visit Dalarna har beviljats 4.750.000 av Mål 2 regionala fonden för att bygga upp ett system för försäljning och bokningsbarhet på nätet för länets besöksnäring.

Syftet med projekt VisitUs  är att bygga en gemensam, konkurrenskraftig it-plattform för en framtida tillgänglig, attraktiv och lönsam besöksnäring i Dalarna.

Projektets mål är att:
• Implementera en it-plattform för försäljning och distribution.
• Affärslösningen får en struktur som stödjer besöksnäringens utvecklingsbehov.
• Varumärket Dalarna får ett tydligt budskap riktat till turisten/besökaren
• Skapa en mottagarorganisation (VisitUs)
• Bygga en kunddatabas och CRM-lösning (kundrelationshanteringssystem)

Region Dalarna är projektägare medan Visit Falun och Siljan Turism på uppdrag ska genomföra projektet.

Projektledare: Lotta Magnusson

Mer information om projektet här.
\Per Lejoneke – 2011-02-18

Tagged with →  
Share →