PRODUKTUTVECKLING & PAKETERING

Produktutveckling

Prissättning
En primär del i din affärsverksamhet är att prissätta dina produkter på rätt sätt. Det finns många fällor för den som inte tänker sig för – vilket kan få konsekventer. Det finn även många goda råd kring prissättning för att dina eventuella återförsäljare skall fastna för just ditt erbjudande, utan att du ”prisar bort dig”.

Prissättning av aktivitetsarrangemang! –  Eva-Karin Kronquist på  Ekoturismföreningen ger dig god grund inom det som kallas ekoturismskolan. Från 2009.

Paketering

Produktmanual för utländska marknader – och ett exempel: från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)

Vad är exportmognad – från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)