OMVÄRLD & TRENDER INOM TURISM

Besöksnäringens komplexitet och relativa trögrörlighet, ställer stora krav på visst förutseende gällande trender och tendenser. Ämnet omvärldsanalys  har därför blivit ett naturligt inslag i den löpande organiseringen av turism. För den enskilde turistföretagaren eller destinationen är insikten om trender och omvärld en viktig del i den egna verksamhetsplaneringen i ett längre perspektiv.

Utan en medveten plan för det egna omvärldskunnandet hamnar vi lätt i fällan att bygga affärer grundade på en allt för snäv referensyta – typ grannar och kollegor. Det är väldigt lätt att trilla in i att kopiera redan lyckade turistföretag och destinationer, utan insikten i vad det verkligen skapat dess framgång.


Hur du stärker din egen omvärldskunskap

Den stora utmaningen är att veta var man skall leta, samla in information, filtrera fram det som är relevant och sist av allt – förädla informationen på ett sätt så den egna verksamheten kan dra nytta av dess slutsatser.

Här hittar du en sida som beskriver grunderna, belyser omvärldsfaktorer och slutligen några användbara metoder för omvärldsanalys.


Bra skrivet av andra

Telia Trends kan du läsa intressanta rön och undersökningsresultat om svenskens användande av mobila medier.

Sveriges Radio publicerade hösten 2010 sin Framtidsutredning. Läs den, där finns många kloka ord och tankar som lätt kan kopplas till turismen.

Rapporten Travel Gold Rush 2020 – från 2010, visar på tydliga förändringar i vårt framtida resande. Läs även en bra sammanfattning från Sydsvenska Dagbladet här.

Travel Trends in the New Decennium 2010 – Johanna  Danielsson. Kairos Future  (läs den på Googles-svenska här)

Semestertrender 2010 – Johanna Danielsson. Kairos Future

Institutet för Framtidsstudier har givit ut en intressant rapport från 2010, på temat Omvärldsanalys – till vilken nytta?

Turismen – en växande gröda 2009. LRF och Kairos Future

Resande och turism är som marknad knappast en isolerad företeelse. Resandet är en del i samhället vilket betyder att det är viktigt att titta även på andra branscher och dess analys av omvärlden. Och då i synnerhet då dessa försöker förklara allmänna trender för konsument och företagsmarknaden. En viktig avstämning i ett angränsande område är av rapporten Automotive Landscape 2025 – info – rapporten.


Aktörer i branschen

Kairos Future – webb

Trendethnography – webb

Turismens Undersökningsinstitut – webb

 

\Per Lejoneke