Om Turistföretaget

Det borde finnas en webbplats som samlade nyttigheter, case och publikationer om turism och turistföretagande!!!!!
Till sist insåg vi att skulle en sådan webbplats komma till, så måste vi göra den själv. Urvalet av innehåll utgår från sådant som vi tycker kan vara viktigt att känna till om turistisk verksamhet, men som ibland kan vara svårt att hitta.

Alla är bra på nått – men ingen är bäst på allt!
turistforetaget.se vänder sig till dig som vill veta mer om turism som företagsverksamhet. Och då främst med material som särskilt gäller för turistiskt företagande, projektledning och samordning. Målgruppen är primärt alla mindre turistföretagare, projektledare och de privata eller offentliga aktörer som jobbar med att samordna turismen på en destination, kommun eller i en region.

Webbplatsen är helt fristående, vilket betyder att dess innehåll inte har någon koppling till eventuella arbetsgivare, uppdragsgivare eller andra aktörer och företag.

Per Lejoneke (ansvarig utgivare) per@turistforetaget.se
Bor i Stockholm. Har en bakgrund som ekonom/projektledare (inom IT) och kulturvetare (marinarkeologi). Har tidigare bland annat varit projektchef på Region Gävleborg, med ansvar för Projekt Hälsingegårdar – världsarv & utveckling.

Jag driver idag företaget 2tango, vars verksamhet bland annat går ut på att hjälpa företag att bygga relationer med offentlig sektor.