MARKNADSFÖRING & FÖRSÄLJNING

Besöksnäringen är en brokig och invecklad bransch när vi ser till marknadsföring och försäljning. De flesta företag inom turism behöver lägga betydande resurser i både tid och pengar till marknadsinsatser, för att hålla bokningsläget på en godtagbar nivå. Frågan är vad det enskilda företaget skall göra själv, och vad som bör läggas ut på andra. Det finns tre spår när det gäller marknadsföring för ett turistföretag, och även om dessa ofta går i varandra, så kan de beskrivas som;

Att marknadsföra och sälja på egen hand

Här är den primära målgruppen företagets egen slutkund. Dock får vi inte glömma att denna marknadsföring även skall tjäna som intresseväckare för möjliga samarbetspartners och återförsäljare. De främsta verktygen för marknadsföring på egen hand är en fungerande och tilltalande webbplats. Till detta kommer annonsering,  mässor/event och . En av de bästa marknadsföringskanalerna är annars nöjda kunder. Bättre ambassadörer går inte att få. Därför är det viktigt att löpande följa upp vad dina besökare hittills tyckt om sin upplevelse hos dig.

Att marknadsföra och sälja i samarbete med andra turistföretag

Marknadsföring i samarbete med andra är ofta avgörande för att få ekonomi i en kostnadskrävande insats som marknadsföring faktiskt är.
– I sin enklaste form genom att var och en marknadsför sitt, men att man går ihop och delar på kostnader för främst annonsering, mässor och event.
– Nästa steg är att företagens erbjudande hålls åtskilda men att företagen har med varandras erbjudande i sitt utbud.
– Ytterligare ett steg i förädlingskedjan är att företagen tillsammans skapar gemensamma erbjudanden där flera företag ingår.

Att marknadsföra och sälja via återförsäljare

Här blir turistföretaget mer en leverantör till en aktör som i sin tur har en affär i att sälja andras erbjudanden vidare;

Lokala turistbyrån –

Tematiska aktörer – En mera övergripande aktör som exempelvis säljer på tema (fiske, hantverk eller jakt etc).

Målgruppsaktörer – Här hittar vi även aktörer som vänder sig till målgruppssegement som konferens, möten eller mer övergripande MICE (företagskunder).
Här finner vi en relativt ny gruppering av återförsäljare i de företag som säljer presentkort på upplevelser. Kunden köper en upplevelse som presentkort till ett visst värde och har sedan ett antal arrangemang att välja på efter egen smak. På så sätt blir presentkortet personligt för givaren men samtidigt valbart för mottagaren. På detta sätt kan den som får presentkortet välja mellan att lösa ut en middag för två, ett fallskärmshopp eller ett provdyk, eller vad som nu finns att välja på.

Här hittar du några av dessa: Smartbox från Smart & Co AB – Live It  från Live it Experiences AB –

Agenter –

Mer om marknadsföring och försäljning inom turism

Vilka spelregler är det som gäller på marknaden, och vem är det som sätter dessa regler? En viktig kategori är de utländska turoperatörerna som säljer Sverige till sina landsmän. En sådan är den brittiska aktören Sunvil. Här kan du läsa en presentation som dess företrädare Rachel Jelly höll 2010 på ett exportseminarie i Skåne 2010.

På samma exportseminarie 2010 som ovan, höll Borstahusens semesterby en intressant presentation om sina erfarenheter och sätt att göra affärer – LÄS den!!!!

Här hittar du mer info om Visit Swedens marknadsföringsarbete.

Marknad finns för små mötesplatser  – LRF

Så skapar du ditt eget gårdsvarumärke del 1 – LRF

Så skapar du ditt eget gårdsvarumärke del 2 -(marknadsföringen)  LRF

Mässor   >>>

Så säljer du på mässa – en bra artikel om mässälj rent generellt, från webbplatsen Nya Affärer

Att sälja och marknadsföra via turistmässor

Hur du gör bättre affärer på TUR-mässan

Mer om Fackmässor

Bokning   >>>

Är i sin renaste form just ett sätt för dina kunder att boka in sig på ett besöka hos dig. Med en betalningsfunktion för förskottsbetalning ökar du dessutom chansen att gästen verkligen kommer. Här får du en introduktion på temat bokningssystem och vad du bör tänka på.

Mer om Bokningssystem