Endast det bästa är gott nog!!

Den internationella turistmarknaden är en viktig spelplan för svenska turistföretag. Turismen är utpekad som en av tre framtida exportbranscher där Sverige förväntar sig vara konkurrenskraftiga. Detta ställer krav på både kunskap, vilja och handlingskraft för att fylla den efterfrågepotential som finns, med erbjudanden som faktiskt kunen vill ha, och som svensk besöksnäring klarar att leverera.

Visit Sweden

För att åstadkomma en kostnadseffektiv och slagkraftig marknadsföring av Sverige som besöksmål, har staten och turistbranschen gemensamt gått samman och startat aktören Visit Sweden.
Visit Sweden är både en kunskapspartner och en PR-byrå som arrangerar marknadsföringskampanjer för svenska turistföretag som vill ut internationellt.
Läs mer om Visit Sweden och dess arbete med att etablera Sverige och dess turistföretag på den internationella marknaden.

För att få bättre kunskap om olika målgrupper och utländska marknader kan du även gå in och söka i den projektkatalog som Stockholm Visitors Board har.


Prioriterade marknader

Visit Sweden har pekat ut de marknader som anses mest attraktiva och åtkomliga för den svenska besöksnäringens erbjudande – Läs mer här på Visit Swedens webbplats.

Danmark – Marknadsprofil

Finland – Marknadsprofil

Frankrike – Marknadsprofil

Italien – Marknadsprofil

Nederländerna – Marknadsprofil

Norge – Marknadsprofil

Ryssland – Marknadsprofil

Spanien – Marknadsprofil

Storbritannien – Marknadsprofil

Tyskland – Marknadsprofil

USA – Marknadsprofil


Andra intressanta marknader

Utöver detta finns flera intressanta marknader med goda förutsättningar för en framtida ökad inkommande turism till Sverige. Några av de främsta är:

Kina

Indien

Per Lejoneke