PROJEKTLEDARE I BESÖKSNÄRINGEN

Att projektleda utveckling av besöksnäring är en utmaning på många sätt. Just turism är ett hopkok av en rad olika branscher och intressenter, som alla har sina premisser, prioriteringar och tidscykler. Ofta sitter det flera olika aktörer i rollerna som finansiär, projektägare, genomförare, intressent, förmånstagare och slutlig mottagare av projektets resultat. Är rollerna klara och uppdraget konkret så är mycket vunnet! …..men så är det inte alltid!