PRISSÄTTNING

Att sätta rätt pris på sina turistprodukter och tjänster är en konst, och det är lätt att gå vilse mellan andras åsikter, marknadens krav och egna föreställningar. Och är du rädd att ”ta för mycket betalt”, så är du knappast den förste turistföretagaren med den funderingen.
Hur fungerar prissättning inom turism? – vad bör du tänka på? – här kommer några tips och idéer att börja med.


Konsten är att sätta en prisnivå som känns attraktivt för dina besökare, samtidigt som du får täckning för dina egna kostnader. Du behöver ha koll på dina löpande-, fasta kostnader, kostnader för personal, provisioner och marknadsföring / PR-kostnader.
Matcha din prisnivå med liknande produkter såväl i omgivningen, i övriga Sverige och i utlandet. Därefter bestämmer du ett fungerande prisintervall för just din produkt.

Kunden
Sedan gäller det att definiera den kund du tänkt dig skall komma. Vad ha denna kund för preferenser och vad uppskattar denne och hur ser betalningsviljan ut?
Om just ditt erbjudande är unikt, begränsad tillgänglighet eller att du har en särskild expertis, så finns kanske ett incitament att ta ett högre pris. Men detta är ju då bara under förutsättning att även kunder värdesätter detta speciella med just ditt erbjudande. Det kan exempelvis handla om att besökaren har ett fiskevatten för sig själv under en vecka och därigenom anser det värt att betala extra för. Man brukar här prata om upplåtelseformer av olika slag. Kort och gott gäller det att hitta balansen för just ditt erbjudande.

Säsong
En annan faktor som påverkar priset är den generella efterfrågan och säsongsvariationer. Ser vi till den traditionella sommarturismen så börjar den i maj och pågår till september. Även här varierar det stort, och ofta är det olika kundgrupper undre denna period som kommer och går. Ett hotell i skärgården kan exempelvis uppleva högsäsong för företagsgrupper i maj och september, och sedan se privatgästerna dominera i juni – juli. Detta kräver olika innehåll men möjliggör även en justerad prisbild mellan dessa två kundgrupper. Och sedan kanske resterande del av året kräver en något lägre pristariff för att har någon beläggning alls tills nästa års sommarsäsong. Till detta tillkommer att aktiviteter och upplägg troligen varierar rätt så ordentligt över året.

Närmarknad och fjärrmarknad
För den som ser bortom den lokala marknaden för sina tjänster finner snart att de finns människor på andra platser, i andra länder och världsdelar som har helt andra vanor och preferenser vad gäller både intressen, synen på kvalité och inte minst resvanor över året. Ser vi till Centraleuropa, så börjar den sk industrisemestern där i snitt 1-2 månader senare än hos oss svenskar. Detta öppnar upp för en längre säsong för våra turistföretag men ställer samtidigt lite andra krav på både för att nå målgruppen, få dem att vilja resa hit och till sist kunna upprätthålla en kvalité när kunden kommit, som får besökaren att känna att resan var värt priset. Tyvärr stänger många turistanläggningar när den siste svensken åker hem efter sin semester. Och även om någon enstaka anläggning är öppen så har utbudet av omkringaktiviteter minskat radikalt när vår europeiske besökare väl kommit på plats.

Prisvariationer
Det är viktigt att du är konsekvent i din prissättning. Att trolla med rabatter och snabba prisjusteringar för att möta konkurrens kan vara vanskligt då det är svårt att komma tillbaka till det ursprungliga priset efteråt. Det är då bättre att spela med tillägg i innehållet istället. Lägg till mervärden om du behöver för att matcha marknaden, men låt prislappen vara oförändrad så länge det går. Hamnar du i ett prispressarläge på grund av krigiska konkurrenter så kanske det är bättre att söka sig till andra målgrupper.

Provisioner
Provisioner är en annan viktig faktor när du sätter priset på ditt erbjudande. Om du inte väljer att sälja direkt, utan använder dig av mellanhänder så är provisionen det pris din återförsäljare vill ha för att förmedla din affär. Ofta handlar det om nivåer mellan 20 – 30% på ditt nettopris. Detta betyder att om du behöver 100 kr för en tjänst så kommer din återförsäljare lägga på 20-30% innan priset hamnar hos kund, dvs i vårt fall blir det 120-130 kr plus moms. Den provisionen skall täcka de säljomkostnader som återförsäljaren har för att sälja dina produkter.

Betalningar
Själva pengatransaktionen är en annan viktig aspekt. Kunder förväntar sig idag kunna betala med kort, både via Internet och direkt på plats. Detta medför en administrativ kostnad för dig som företagare.

Koll på kostnader
För att hålla din verksamhet lönsam på lång sikt är det viktigt att din totala försäljning överstiger ditt kostnadsläge. Därför är det viktigt att ha god koll på dina kostnader i stort som smått redan från början. Känner du dig osäker så fråga andra företag. Och är det känsligt att ringa grannföretaget så leta upp ett liknande företag i en annan del av landet. Och varför inte åka på ett eget studiebesök för att dela erfarenheter.

Mer om prissättning

Vill du få fler exempel på detta så kan du här ta hem Ekoturismföreningens publikation – Sköt ekonomin proffsigt – Priskalkyl, samt tillhörande excelmall av Eva-Karin Kronqvist.

Lycka till!

Per Lejoneke