Vad är lönsamhet och hur blir företagandet lönsamt?

Förutsättningen för att kommersiell verksamhet är att den är lönsam. Generösa offentliga satsningar med kapital från staten och EU har öppnat upp förmöjligheten att initiera och utveckla turistisk verksamhet som annars skulle ha svårt att lyfta av egen kraft.

Extern finansiering kan emellertid aldrig ses som annat är initiala startpengar eller som stör till utveckling för en näring som redan fungerar. Lönsamhet inom turism bör dock ses ur flera perspektiv än bara det enskilda turistföretaget.

Har du koll på dina affärer? Kan du ta betalt eller idkar du välgörenhet?

Känner du dig behöva en genomgång när det gäller dina siffror och din lönsamhet så hittar du här lite av varje:

Introduktion & affärsplan!
Hur fungerar själva affären? Vad är det jag skall sälja och hur får jag ner detta i skrift? Eva-Karin Kronquist Ekoturismföreningen ger dig här en första inblick inom ramen för något som går under namnet ekoturismskolan. Från 2009.

Budget!
En viktig del i ditt företagande är att få ihop siffrorna för din turismverksamhet. Men hur räknar man och vad skall du tänka på? Eva-Karin Kronquist på Ekoturismföreningen ger dig en god grund i ämnet, inom ramen förekoturismskolan. Från 2009.

Färdig budget!
För dig som är med på noterna tar vi här ytterligare ett steg i budgetarbetet. Eva-Karin Kronquist på Ekoturismföreningen ger dig handledning. Från 2009.

Nyckeltal
Här hittar du några siffror från branschen. Hogia har några enkla men bra sidor om hur man räknar på lönsamheten i hotellverksamhet.

Prissättning av aktivitetsarrangemang!
En primär del i din affärsverksamhet är att prissätta dina produkter på rätt sätt. Det finns många fällor för den som inte tänker sig för – vilket kan få konsekventer. Det finn även många goda råd kring prissättning för att dina eventuella återförsäljare skall fastna för just ditt erbjudande, utan att du ”prisar bort dig”. Eva-Karin Kronquist på  Ekoturismföreningen ger dig god grund inom det som kallas ekoturismskolan. Från 2009.

Likviditetsplanering!
Även det lönsammaste företaget kan få problem om det inte finns pengar att betala fakturorna med. Att vara likvid är ett nyckelbegrepp inom allt företagande. Här ger Eva-Karin Kronquist på Ekoturismföreningen en inblick i ämnet. Från 2009.

Bättre lönsamhet i turistföretagen!
Lönsamhet är en primär faktor för dina förutsättningar att hålla din verksamhet flytande. Detta gäller i synnerhet om du i din verksamhet är påverkas så att du en tid på året skall samla på dig så att du klarar en längre tid över året med sämre intäktsunderlag. Hur ser det ut med lönsamheten i branschen? Här hittar du anteckningar från ett seminarie i ämnet. Från 2009.

Bokningssystem
Är i sin renaste form just ett sätt för dina kunder att boka in sig på ett besöka hos dig. Med en betalningsfunktion för förskottsbetalning ökar du dessutom chansen att gästen verkligen kommer. Här får du en introduktion på temat bokningssystem och vad du bör tänka på.

Exportmognad
Är ditt företag och din webbplats redo för export?
Här är en ny och spännande tjänst för dig som vill ha koll på din exportmognad.