Vad är kompetens inom turism?

Kompetens brukar förklaras som summan av kunskap och erfarenhet. För bästa möjliga kompetens gäller det att ha en kunskap i botten som man sedan toppar med erfarenhet.

Ser vi på kunnande och kompetens inom turism så kan man göra en uppdelning i sju block

1. Grundläggande kunskap om företagande, och dess olika aspekter som regler, bokföring, moms, kostnad/intäkt etc

2. Kunskap om den turistiska affären – bygga och prissätta bra produkter själv och i samarbete med andra aktörer

3. Exportkunnande – hur man gör affärer med internationella besökare och turistaktörer.

4. Marknadskunnande – vem vänder vi oss till och med vad, och hur får vi dom att vilja boka.

5. Skråkunnande – handlar om att kunna sitt område, kunna laga mat om du har restaurang, bra på fåglar och natur om du är fågelguide, vara bra på dykning och marinarkeologi om du säljer dykupplevelser i vraktäta vatten etc.

Ordspråket att kedjan aldrig är starkare än i den svagaste länken gäller garanterat här. Det går att klara sig med brister med dessa kommer förr än du anar bli ett hinder för en fungerande affär. Sedan behöver givetvis alla företagare inte göra allt, men du måste veta hur det funkar innan du ger uppdraget till någon annan.

Var ärlig för dig själv om dina styrkor och svagheter i detta. Det gör att du kan satsa på rätt kompetensinsats. Du kan delta i hur många exportkurser som helst, om du samtidigt inte har tillräckligt på fötterna när det gäller moms och bokföring, eller om du ännu inte bestämt dig för vilka kunder och marknader du egentligen vill jobba på.

Mer att läsa:

Kursmaterialet till Utveckla turismen på landsbygden – 2008. Utbildningsmaterial från LRF. Här finns även Cirkelledarhandledning