JURIDIK

Vad säger lagen?

Turism är ett paraplybegrepp för en rad olika verksamhetsområden, som vart och ett har sina lagar, regler och principer. Förutom mer allmängiltiga lagar och regler för företagande i stort, finns det ett antal principer och lagar det enskilda turistföretaget bör ha koll på.

Företagets relation till lagstiftningen skulle kunna delas in i tre huvudsakliga områden (även om dessa allt igenom går i varandra):

Relationen till sina kunder

Resegarantilagen, produktsäkerhetslagen

Relationen till sin verksamhet

Relationen till det omgivande samhället

Här hittar du några:

Principen för allemansrätten

Produktsäkerhetslagen från Konsumentverket

Resegarantilagen från Kammarkollegiet

Om Miljöbalken – naturbaserad turistmverksamhet

Flera av dessa lagar förhåller man sig till genom att teckna en försäkring. Se mer på sidan om försäkringar.

Guide till småskalig livsmedelsproduktion – en inblick i lagstiftningen,  från lrf