Rapport – 2005 Kjell-Åke Aronsson och Robert Pettersson ETOUR

”Går det att förena samisk kultur med komersiell turism? 
Hur påverkas i sådana fall den samiska identiteten?
Stämmer utbudet inom samisk turism med det som turisterna efterfrågar?”

Läs mer här: Forskning om Samisk turism! eller gå direkt till faktabladet här!

Tagged with →  
Share →