FÖRSÄKRINGAR

Vilka försäkringar är aktuella i ett turistföretagande?

Då turism som verksamhet är ett bredd begrepp så varierar också behovet av försäkringar. Förutom den egna egendomsförsäkringen som företag i allmänhet måste ha, så är mycket av försäkringsskyddet relaterat till företagarens förhållande till besökaren. Den främsta av dessa, och den som är likvärdig för flertalet turistföretagares verksamhet är den sk Resegarantilagen.

Hyresgaranti

I de fall du avser hyra, eller hyra ut exempelvis en anläggning under längre tid så kan det bli aktuellt med någon form av säkerhet från hyresgäst till uthyrare, som säkerhet för framtida hyresinbetalningar. En hyresgaranti kan ordnas via ett försäkringsbolag som ett alternativ till att behöva låna pengar till en bankgaranti.

Resegaranti

Resegarantin gäller främst sk paketresor som inkluderar minst 2/3 – resa, bo eller aktivitet. Den syftar till att skydda resenären i de fall en resa ställs in eller avbryts, och resenären inte får pengarna tillbaka + utlägg för att ta sig hem. Det bekommer sedan Resegarantinämnden att besluta vilka resenärer som skall få ersättning och sedan hur stor denna skall vara.

Betalningsgaranti

En betalningsgaranti syftar till att säkerställa betalning till en säljare för denne levererat även om köparen råkar på obestånd. Detta gäller i de fall varan eller tjänsten skall betalas först efter det att varan/tjänsten levererats. Betalningsgarantin behövs inte för ett bokat hotellrum men kan vara nödvändigt vid större arrangemang där en utebliven betalning kan sätta ett helt företag på ruinens brant. En betalningsgaranti kan utfärdas av ett försäkringsbolag.

Läs mer här:

LRF – Budget för reseverksamhet – för att räkna ut resegarantin.

Kammarkollegiet – webbom resegaranti

Resegarantilagen(lagtext) – webb

Lagen om paketresor (lagtext) – webb