Samlingsprojekt för ett antal insatser för att öka kapaciteten för turism i Dalafjällen 2011 –

Fjällpaket Dalarna är ett samlingsnamn för en rad olika åtgärder som krävs för att den planerade expansionen i dalafjällen ska kunna genomföras på ett snabbt och hållbart sätt. Konkret handlar det om att få alla viktiga aktörer med på båten. Kommunerna, det lokala näringslivet samt regionala och nationella aktörer.

Fjällpaketet är uppdelat i tre olika projektblock:

Lokalt/kommunalt:
Förutsättningsgivande insatser för besöksnäringen i dalafjällen. Till exempel kommunal översiktsplanering, el-VA-värme, lokal infrstruktur, personalbostäder och kommunal service, lokal destionationsutveckling, arbetsformer och tidplaner för miljöprövning, etcetera.

Regionalt:
Utvecklingsinsatser för Dalarnas besöksnäring. Till exempel Destination Dalarna, Visit Dalarna, projektet Kurbits, expormognad, besöksnäringscollege, högskoleutbildning med mera.

Nationellt:
Tillgänglighet till dalafjällen för besökare och varor.
Åtgärder riksväg 71 och E 16, åtgärder Dalabanan, utveckling av kollektivtrafiken och så vidare.

 

En bra presentation av satsningen hittar du här: Fjällpaketet Dalarna

Share →