Projekttid: löpande
Besöksnäringscollege, BNC, är ett nytt spännande samarbete mellan besöksnäringen och regionala utbildningsanordnare. Syftet är att arbeta gemensamt mot samma mål och får en samlad stark kraft för utvecklingen av besöksnäringen i regionen.

Region Dalarna är projektägare och projektet drivs gemensamt av Region Dalarna och kommunerna.

Läs mer om Besöksnäringscollege på www.bncollege.se

Projektledare: Ninni Guthrie

Här finns slutrapport för projektperioden 2008-2009

\Per Lejoneke – 2011-02-18

Share →